Thursday, February 21, 2008

Penyusunan Organisasi : Masjid

Penyusunan dan Pengukuhan Organisasi : mengutip pengajaran dari sirah Rasulullah (siri II)

Kedua : Pembinaan Masjid : Markaz Tarbiyyah dan Siyyasah

Para skolar Islam merumuskan bahawa fungsi masjid dalam sejarah pembinaan masyarakat Islam amat besar dan luas. Ia merangkumi fungsi sebagai pusat pendidikan spritual dan akhlak, paksi pengabdian diri kepada Rabb, pusat pentadbiran siyyasah dan ijtimaiyyah, pusat pengadilan, pusat perhubungan diplomatic dan sebagainya. Dalam konteks tajuk yang kecil ini, barangkali ruh atau intisari kepentingan masjid itu yang sesuai untuk dikutip bagi memperlengkapkan usaha pembinaan sesebuah organisasi. Ruh masjid bolehlah dirumus kepada dua perkara pokok. Pertama, pembinaan nilai spritual, yang merangkumi aspek penekanan pengabdian diri yang total kepada Allah dan kedua, menjadi pusat atau markaz pembinaan budaya social atau social culture. Dua aspek ini amat penting terbina dalam organisasi. Batu bata yang diadun dengan nilai spritual yang tinggi dan budaya social yang ampuh pasti menjelma sebagai batu bata berkualiti cemerlang dan bakal mengukuhkan bangunan dan mampu bertahan menghadang apa jua cabaran yang mendatang. Justeru itu, pemakmuran masjid sebenarnya adalah salah satu kayu ukur yang penting dalam menilai ketrampilan nilai spritual dan budaya social yang unggul dalam sesebuah masyarakat atau warga organisasi.

Nilai-nilai spiritual yang antaranya dibina melalui peranan masjid :

i. Pengagungan dan pengabdian diri yang total kepada Allah. Pengagungan dan pengabdian diri yang total kepada Allah sekaligus membawa kepada penafian diri dan jiwa terhadap ubudiyyah kepada yang lain selain dari Allah. Zahirnya dalam diri penghayatan al-wala’ (ketaatan, ketundukan, kecintaan dan kerinduan) dan al-bara’ (keingakaran, kebencian dan penentangan). Al-wala’ terhadap Allah dan al-wala’ terhadap thoghut.

Firman Allah yang bermakssud : Barangsiapa yang ingkar kepada thoghut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali yang kukuh, yang tidak akan putus selamanya. (al-Baqarah)

ii. Mengembalikan urusan kepada Allah. Fungsi masjid antaranya adalah menghidupkan program solat berjamaah lima waktu. Solat merupakan tawajuh dan munajat hamba kepada Rabbnya. Tawajuh memberi makna pernyataan kerendahan diri dan bakti kepada Allah. Munajat antaranya bermakna kepasrahan diri yang kerdil mengharap limpahan keagungan dan kemuliaan Allah. Saban ketika masjid mengamit seseorang hamba untuk dating bersembah sujud menyerah kelemahan diri dan amal bakti dan dalam masa yang sama penuh pasrah terhadap keadilan dan rahmat kasih saying Allah. Saban hari manusia muslim mukmin melalui rutin pengabdian diri seperti itu untuk mencapai kemantapan spritual mereka. Betapa lemah manapun seseorang manusia itu, jika ia menyandarkan harapan dan hari depannya di sisi Allah yang Maha Besar, nescaya ia akan beroleh kekuatan diri. Bila sedar diri disayangi, langkah kaki akan bertambah berani dan mantap.

Firman Allah yang bermaksud : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk (al-Bayyinah : 6)

Firman Allah : Dan kekuatan itu adalah milik Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman (al-Munafiqun : 8)

Firman Allah : Dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi (kedudukan), jika kamu orang-orang yang beriman (Ali-Imran : 139)

iii. Pengukuhan taqwa. Taqwa antara lain membawa maksud budaya keperihatinan terhadap setiap amalan diri agar ianya tidak melanggar perintah Allah. Budaya mengimarahkan masjid akan mencetuskan budaya muhasah diri yang amat efektif untuk menjana keperihatinan diri terhadap Allah. Lima kali sehari kita melangkah kaki menjejaki rumah Allah, untuk bertawajuh dan bermunajat kepada Rabb al Jalil, sudah pasti setiap kali menjejaki rumah Allah itu, kita akan sentiasa memastikan jiwa kita sentiasa bersih dan suci.

Firman Allah yang bermaksud : maka bertaqwalah kamu kepada Allah seupaya kemampuan kamu, dengarlah dan patuhlah (at-Thoghabun : 16)

Bersabda Rasullullah saw : Jagalah diri kamu dari neraka, walaupun hanya dengan sebiji kurma (Muntafaq ‘alaih)

Tazkirah Senat 2003

No comments: