Sunday, March 30, 2008

Naqib

Sifat dan Peranan Naqib


Sifat-Sifat dan Akhlaq Naqib


Naqib merupakan tenaga penting dalam menjayakan sesebuah usrah. Kualiti usrah samada dari aspek keberkesanan pengisian, pemahaman dan penghayatan rukun-rukun usrah serta kemampuan melahirkan kader-kader jamaah banyak bergantung kepada sumbangan dan kemampuan naqib itu sendiri. Justeru itu unsur-unsur penting yang mampu memperkuatkan para naqib perlu diberi perhatian oleh jamaah dan lebih penting oleh para naqib itu sendiri. Di antara unsur kekuatan yang perlu difahami dan dihayati oleh para naqib ialah yang berkaitan dengan akhlak, sifat-sifat dan budaya yang perlu ada pada seseorang naqib.

Sifat-Sifat Fitriyyah

1. Kecerdasan aqliyyah. Memiliki daya intelektual yang mantap. Kemampuan membuat perancangan, penilaian, perbandingan dan pemilihan yang tepat. Berfikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kemampuan membuat keputusan dan penyelesaian masalah. Berbudaya objektif. Kemampuan membuat analisa dan memetakan masalah. Memahami dengan baik kebenaran dan kekeliruan.
2. Kecerdasan spritual. Kekuatan iman dan bersihnya aqidah dari daki-daki khurafat, kebekuan dan berbagai kebatilan. Memiliki kesadaran intuasi dan perasaan atas kebenaran. Bangga dengan Islam dan apa yang diperjuangkan dan berkemahuan tinggi. Mencintai dan merasa lazat dalam melaksana tanggungjawab dan peranan dalam perjuangan. Memberi perhatian yang berat kepada ibadah dan hubungan dengan Allah. Sensitif terhadap kebenaran dan kebatilan.
3. Kecerdasan sosial. Budaya kepimpinan yang trampil. Lemah lembut dan tawadhu’ terhadap orang lain. Akrab dan cinta kepada manusia. Sabar dan kesediaan berkorban. Berakhlaq al-Quran.

Sifat-Sifat Muktasabah

1. Keilmuan Islam. Memahami secara benar asas-asas Islam dan Iman. Mengenal dengan baik al-Quran dan as-Sunnah. Menguasai sirah Rasullullah saw dan sejarah hidup para sahabat yang utama. Memahami dengan baik Fiqh Islam. Memahami asas-asas pemikiran dan mazhab-mazhab Islam. Memahami sejarah tamadun dan umat Islam. Memahami realiti dan keadaan umat Islam dan negara-negara Islam kontemporari. Mengenal sejarah dan kedudukan gerakan-gerakan Islam tempatan dan antarabangsa.
2. Kefahaman Dakwah. Memahami dengan baik jalan dakwah dan matlamat yang diserukan. Memahami secara baik manhaj dan pendekatan dakwah. Memahami prasyarat persiapan seorang da’i dan sifat-sifat da’i.
3. Kefahaman Haraki. Mengenal Jamaah dengan baik. Memahami manhaj dan organisasi Jamaah.
4. Kefahaman Umum. Mengenal aliran politik, ekonomi dan pemikiran-pemikiran arus perdana tempatan dan dunia. Mengenal pemikiran dan strategi-strategi musuh Islam. Mengenal konsep-konsep pengurusan dan kepimpinan global.Peranan Dan Tanggungjawab Naqib


Qudwah yang baik. Menjadi contoh yang baik untuk ikutan ahli usrah dalam iman, ibadah, akhlaq dan budaya kehidupan yang lain.

Menghubungkan ahli usrah kepada Islam. Menghubungkan ahli usrah kepada Islam, fiqrah, jamaah dan manhaj perjuangan, bukan kepada dirinya sendiri secara individu.

Menanam kefahaman yang kukuh dan sahih. Menanam kefahaman yang sahih dan kukuh tentang prinsip-prinsip Islam dan perjuangan dan persoalan-persoalan kehidupan kepada ahli usrah.

Menyuburkan mahabbah dalam usrah. Menanam dan membuahkan rasa mahabah dan ukhuwah yang tinggi di kalangan ahli usrah.

Mengenal potensi ahli usrah. Mengenal dan mencungkil bakat dan potensi yang ada pada setiap ahli usrah. Membangun dan mengembangkan lagi bakat dan potensi tersebut dan menyalur untuk perjuangan.

Membaiki kekurangan dan kelemahan. Berusaha untuk membaiki sebarang bentuk kekurangan dan kelemahan yang ada dalam usrah dan di kalangan ahli usrah.

Membantu ahli usrah. Membantu dan menghulurkan tangan untuk membantu apa jua keperluan yang perlu dalam usrah.

Mencipta ruang diskusi dan muhasabah. Membentuk suasana perbincangan dan muhasabah yang baik dalam usrah. Ahli usrah bukan fotokopi naqib usrah.

Mendidik ahli usrah. Antaranya memahamkan ahli tentang kepenggunaan waktu dan masa terluang dalam hidup mereka untuk kebaikan.

Menjadi orang tengah Jamaah. Naqib berperanan sebagai perantara ahli Jamaah dengan kepimpinan dan fiqrah Jamaah.


Usrah Nuqaba IPI Jan 2008

No comments: